Terhesség hétről hétre

Felhasználási feltételekFőoldal

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Babaszoba (//www.babaszoba.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy Babaszoba) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Babaszoba bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi tájékoztató, Fórumszabályzat, Apróhirdetés Felhasználási Feltételek) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 4. A Facebook.com weboldal bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a gyermek gondozáshoz és neveléshez kapcsolódó témakörökben, amelyek iránt a felhasználók (elsősorban a szülők) fokozott érdeklődést mutatnak.
 2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; képeslapküldés és nyilvános fórumok és blogok (továbbiakban: Fórum, Blog) szolgáltatás igénybevételéhez felület biztosítása; stb.
 3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma, Szakértők rovat tartalma). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Babaszoba bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. A regisztráció

 1. A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció két módon jöhet létre:

  1. A Babaszoba oldalán, ekkor a regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával aktiválódik.
  2. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook regisztrációval, a Babaszoba regisztráció a Facebook Login szolgáltatás igénybevételével is lehetséges. Ebben az esetben az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatokat a Weboldal a Felhasználó létező Facebook profiljából emeli át egy automatizmus segítségével, megkönnyítve ezzel a regisztrációs ív kitöltését. A Felhasználó egyedi azonosítója (felhasználóneve) ebben az esetben a Babaszoba keretén belül is a Facebook-on megadott felhasználónév lesz, amennyiben az adott felhasználónév a Babaszoba keretén belül nem foglalt. Amennyiben a Facebook-on megadott felhasználónév foglalt, a Felhasználót a Facebook egyedi azonosító száma azonosítja egyértelműen a Weboldalon. A Facebook Loginnel regisztráló Felhasználók egy alkalommal módosíthatják felhasználónevüket. Ebben az esetben a Babaszoba keretén belül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások használata csak akkor lehetséges, ha a Felhasználó a Facebookon belépett. A regisztráció szükséges feltétele ebben az esetben is annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.
 2. Lehetőség van már létező Babaszoba regisztráció Facebook regisztrációval történő összekapcsolására is a Facebook Loginnel. Ebben az esetben az adatok összhangba hozása nem szükséges.
 3. A regisztráció Facebook Loginnel történő létrehozása vagy összekapcsolása esetén, amennyiben a Felhasználó a Facbook-ra belép, a Babaszoba megnyitása után itt is automatikusan belépett állapotban lesz.
 4. A regisztráció Felhasználó általi törlése

  1. A Babaszoba oldalon létrehozott regisztráció a Felhasználó adatlapján bármikor törölhető.
  2. Amennyiben a Felhasználó már létező Babaszoba regisztrációt kapcsolt össze a Facebook regisztrációjával Facebook Login segítségével, az összekapcsolás mind a Facebook, mind a Babaszoba keretén belül bármikor megszüntethető, és a Babaszoba regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval a Szolgáltatás a továbbiakban is használható, illetve a Babaszoba regisztráció önállóan törölhető.
  3. Amennyiben a Babaszoba regisztrációt Facebook Loginnel hozta létre a Felhasználó, a Facebook keretén belül a Babaszoba kapcsolat törlésével, vagy a Babaszoba keretén belül a profilja törlésével bármikor meg tudja szüntetni a Babaszoba regisztrációját.
 5. A regisztrációs adatok változtatása akár a Facebook, akár a Babaszoba keretében nincs hatással a másik szolgáltatás keretében megadott adatokra.
 6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.
 7. A regisztrációval létrejövő belső postafiók a regisztrált felhasználók egymás közötti levelezésére, valamint Szolgáltató által a Felhasználónak küldött, a szolgáltatás működésével kapcsolatos ún. rendszerüzenetek továbbítására szolgál.
 8. A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgálnak, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról Felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a Felhasználó által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.
 9. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja.

IV. Az egyes szolgáltatások

 1. Az oldalon elérhető bármely tartalom vagy szolgáltatás csak és kizárólag tájékoztató jellegű, a bárki számára elérhető, közkinccsé vált tudományos eredményeken túl Szolgáltató által végzett vagy végeztetett próbák illetve tudományos kutatások nem szolgáltak alapul, és nem helyettesítheti az adott esetben szükséges, szakemberrel történő személyes konzultációt.
 2. Videótartalmak, Médiatár
  A Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé tesz különböző mozgóképi tartalmakat webes felületen használható, beágyazott videólejátszó alkalmazás segítségével. A Felhasználó az egyes témakör szerint kialakított kategóriákon belül a menüsorból kiválasztva indíthatja el az egyes videókat. A mozgóképi tartalom kapcsán lehetőség van a lejátszás megszakítására, ismételt elindítására illetve a videó ismételt lejátszására, a hangerő szabályozására.
 3. Hírlevelek
  A Felhasználó adatainak (név, e-mailcím) megadásával, regisztrációtól függetlenül feliratkozhat különböző témakörökben Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmazhat. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja hírlevél-regisztrációját. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára.
 4. Kalkulátorok
  A Szolgáltatás keretén belül elérhető automatizmusok segítségével Felhasználó a szükséges paraméterek megadásával különböző információkat tud generálni saját maga számára. A Kalkulátorban szereplő információk nem egyediek vagy egyénre szabottak, és csupán tájékoztató jellegűek.
 5. Nyereményjáték
  A Weboldal keretén belül elérhető nyereményjátékokra érvényes játékszabályzatok a játékoldalakon találhatóak meg. Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen! A nem a Szolgáltató által szervezett játékok tekintetében kérjük, részletesen tájékozódjon a játék szabályairól! A nem a Szolgáltató által szervezett nyereményjátékok esetében a játék lebonyolításáért, illetve a nyereményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 6. Fórumok és blogok, egyéb, a Felhasználó által generált tartalmak
  A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szabályzat keretei között írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket; videókat, filmeket, fényképeket, ábrákat, képeket, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat és más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon.
  A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat részét képező Fórumszabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). Kérjük, figyelmesen olvassa el!
  A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Fórumszabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Fórumszabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációja törléséről.
  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes témákat, topicokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon. (pl.: kampánycsend idején).
  Amennyiben a Felhasználó adott fórumtopikot figyelemmel kívánja kísérni, kérheti a Szolgáltatótól ún. fórumértesítő küldését, amelyben Szolgáltató egy automatizmus segítségével az adott fórumtopik frissüléséről küld tájékoztatást a Felhasználónak.
 7. Adok-veszek
  A Szolgáltató felületet biztosít arra, hogy a felhasználók apróhirdetéseket adjanak fel és tekintsenek meg, illetve az allegroup.hu Kft. által üzemeltetett Vatera aukciós portálnak a Babaszoba tematikájához kapcsolódó aukcióit egy hiperlink segítségével a Vatera adott oldalán megtekintsék. Az itt megjelenő bármely tartalom tekintetében csak és kizárólag az azt létrehozó személy (Felhasználó vagy Vaterával kapcsolatban álló harmadik személy) felel, a Szolgáltató kizárja a felelősségét. A Felhasználók által létrehozott tartalmak tekintetében a Fórumszabályzat, az apróhirdetések tekintetében az Apróhirdetés Felhasználási Feltételek, az aukciókra vonatkozóan pedig a Vatera szabályzatai értelemszerűen alkalmazandóak.
 8. A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások; könyv, DVD, CD, film, színházi előadás, koncert, kiállítás és más kulturális esemény, rendezvény, program ajánlója; útleírások; tesztek; mozgóképek stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom).
  A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.
  A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
  "Babaszoba www.babaszoba.hu aloldal közvetlen (deep) linkje"
 4. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Babaszoba oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá:

  "Kicsi vagy kocsi? (közvetlen link)
  Van, aki képes ragaszkodni tudatos elhatározásához, és véghezviszi a tervet: előbb minden anyagi feltételt megteremt a kis trónörökös érkezéséhez.
  Forrás: Babaszoba www.babaszoba.hu"

  Vagy:
  "Kicsi vagy kocsi?
  Van, aki képes ragaszkodni tudatos elhatározásához, és véghezviszi a tervet: előbb minden anyagi feltételt megteremt a kis trónörökös érkezéséhez.
  Forrás: Babaszoba www.babaszoba.hu
  //www.babaszoba.hu/articles/Kicsi_vagy_kocsi?aid=20080203235715"

  Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
 5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VI. Felelősség

 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja ("AS IS"), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 4. A Szolgáltatás használatáért - ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Képeslapküldés szolgáltatással, illetve a regisztrált felhasználók által küldhető belső üzenetekkel, a profilban feltüntetett információkkal és/vagy képekkel kapcsolatosan - kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VII. A regisztráció megszűnése

 1. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi bármely okból történő törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével (lásd: III.4. pont) a regisztráció törlésekor.

VIII. Adatvédelem

 1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

Budapest, 2011. május 5.1. számú melléklet

Fórumszabályzat

Küldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

I. Általános szabályok

 1. Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.
 2. A Felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (felhasználóneveken) írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.
 3. A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Fórumszabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.
 4. Tilos

  1. trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
  2. a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
  3. olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
  4. személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
  5. obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
  6. olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
  7. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
  8. a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztráció létesítése;
  9. szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
  10. szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
  11. más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
  12. vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
  13. bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
  14. a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
  15. reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni.
 5. Csak az arra kijelölt helyen és a jelen Szabályzatban meghatározott módon szabad

  1. magánszemélyként eladási, vételi illetve csereajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, illetve álláshirdetést közzé tenni;
  2. politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
  3. olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

A Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes információkat a Moderálási alapelvek részben, alább talál. Kérjük, olvassa el figyelmesen az ott részletezett gyakorlatot!

Nyomatékosan kérjük, hogy az esetleges technikai problémákat ne a fórummoderátoroknak, hanem a kapcsolatfelvétel oldalon keresztül az ügyfélszolgálatnak írják meg!

II. Moderálási alapelvek

1. A moderátorok

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a Felhasználói Tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a Magyar Köztársaság jogszabályainak a megsértése. A moderátorok elsősorban a Felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el.

A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes Felhasználói Tartalmakat törölni, de akár a Felhasználó regisztrációját is megszüntethetik. A moderátorok kezdeményezhetik, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a regisztrálási adatokat, amennyiben felmerül valamely Felhasználó szankcionálásának, illetve jogi eljárás kezdeményezésének szükségessége.

A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes Felhasználói Tartalmakat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg.

A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek. A folyamatos megjelenés és az olvasható szöveg érdekében egy hozzászólás törlésekor minden olyan más hozzászólás is törlődik, ami a törölt hozzászólásra hivatkozik, vagy abból idéz.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weboldalon elérhető valamely információ jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@babaszoba.hu.

A moderátor a regisztrációval létrejövő belső postafiók segítségével folytatott levelezéseket csak akkor követi figyelemmel, ha az ilyen módon történő visszaélésekről, esetleges jogsértésekről képernyőképpel ellátott jelzést küld a Felhasználó az info@babaszoba.hu email címre. A moderátor saját belátása szerint dönt az alkalmazandó szankcióról. Minden Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy az elkészített képernyőkép a valóságnak megfeleljen!


2. Gyaníthatóan a Felhasználási Feltételekbe vagy jogszabályokba ütköző tartalmak

A jelen fejezet célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a Felhasználók számára is hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket tiszteletben tart, és amelyek betartását minden felhasználójától kéri.

Az egyes tilalmak részletesen:

 1. Trágár kifejezések, sértő szavak, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezések használata.

  Az, hogy egy Felhasználói Tartalom trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.), szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében, a Felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembe vételével. Amennyiben a témát (annak címéből vagy a hozzászólások jellegéből adódóan) egyértelműen használják 18 év alattiak is a moderátorok sokkal szigorúbbak, és a köznapi nyelvben gyakran használt, de esetleg megbotránkoztató szavak kifejezések használata esetén is fellépnek. Ugyanez vonatkozik a belinkelt vagy egyéb módon hivatkozott tartalmakra is.
  Vannak olyan kijelentések, amelyek nem érik el azt a szintet, amely bűncselekményt vagy polgári jogi jogsértést valósít meg. A moderátoroknak ugyanakkor az is célja, hogy a Felhasználók kellemetlenségek nélkül használják a szolgáltatásokat, ezért törölnek olyan Felhasználói Tartalmakat is, amelyek saját megítélésük szerint alkalmasak lehetnek arra, hogy másokban rossz érést keltsenek, vagy ha azonos tárgyban több Felhasználó ilyen irányú visszajelzését kapják (ilyen lehet például kismama topikokban a kismamák ijesztgetése betegségekkel vagy kisgyermek elvesztésével, vagy esküvői topikokban válásról hosszasan és másokat bántóan beszélni).
 2. A személyeskedés, azaz olyan megjegyzés használata, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalom elhelyezése, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem.

  A Weboldal nem a megfelelő színtér arra, hogy a Felhasználók személyeskedő üzeneteket küldözgessenek, és magántermészetű konfliktusaikat publikálják. Ennek megfelelően tudomásszerzés esetén mérlegelés nélkül törlésre kerül minden olyan tartalom, amely alkalmas arra, hogy másokat zavarjon, valamint - függetlenül attól, hogy ki tanúsította a fenti magatartást - az összes résztvevő Felhasználó aktivitását korlátozzuk. A korlátozás időtartamában előfordulhatnak eltérések az egyes Felhasználók között a moderátor mérlegelése alapján. Közszereplők említése esetén a moderátorok fokozott figyelemmel végzik tevékenységüket.
 3. Olyan tartalom elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás, vagy a Felhasználók buzdítása ilyen tartalom használatára.

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, kérheti a szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás. A szerzői joggal, védjegyoltalommal védett művek sérelmének lehetősége esetén a moderátorok mérlegelés nélkül cselekszenek.
 4. Személyes adatok (valós név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, idézett levél, telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészlet) elhelyezése még az érintett beleegyezésével sem megengedett. Ide tartozik más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.

  Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt azonosítson, vagy azzal kapcsolatba hozható (IRL-adat). Minden személyes adat közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett (az a természetes személy, akinek az adatáról szó van) beleegyezése. A moderátoroknak sem idejük nincs annak vizsgálatára, hogy az érintett megadta-e a hozzájárulását, sem nem feladatuk annak eldöntése, hogy a hozzájárulás valós-e. Ezért minden olyan tartalom mérlegelés nélkül törlésre kerül, amely harmadik személy személyes adatát (így különösen a felsoroltakat) tartalmazza vagy tartalmazhatja.

  A személyes adatokkal történő visszaélés bizonyos esetekben bűncselekményt valósít meg.

  A "nick"-ek mögött mindig egy természetes személy áll, a moderátorok így kiterjesztően értelmezik a személyes adat fogalmát, a Felhasználók védelme érdekében.

  Hasonló védelem illeti meg a levéltitkot. A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 81. § (1) szerint személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.
 5. Obszcén vagy pornográf anyagok megjelentetése, szexuális szolgáltatás kínálása vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalom megjelenítése.

  A Weboldalon nem lehet ízléstelen, megbotránkoztatóan obszcén tartalmat közzétenni. Ez kétségtelenül szubjektív kategória, a moderátorok a topik témáját is figyelembe veszik intézkedéseikkor, és szükség esetén törlik a kérdéses Felhasználói Tartalmat.

  Szexuális szolgáltatás kínálása szabálysértést valósíthat meg (a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény 145. §), ezért amennyiben ennek lehetősége felmerül, a moderátorok további mérlegelés nélkül cselekszenek.
 6. Olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek eladásra kínálása (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok), illetve információszolgáltatás jogellenes cselekmények végzéséhez.

  Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy a Szolgáltató által működtetett nyilvános oldalon (legyen az fórum, blog), a Szolgáltató -bizonyos esetekben- felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII. törvény alapján. A moderátorok ezért haladéktalanul cselekszenek bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. Ugyancsak ide tartozik minden, aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

  Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például a fenti tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

  • gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek;
  • dohánytermékek;
  • hamis vagy hamisított termékek (pl. hamis márka- vagy eredetjelzést feltüntető, illetve olyan márkajelzéssel ellátott termékek, amelyek félrevezethetik a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, tilos továbbá az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
  • olyan termékek, szolgáltatások, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
  • lopott, vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek;
  • emberi, vagy állati szervek, szövetek;
  • fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.);
  • vállalati részvények, államkötvények, értékpapírok, kötvények, biztosítási kötvények vagy bármely más pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve a kézzelfogható olyan értékpapírokat, amelyeket gyűjtési céllal hirdetnek;
  • üdülési csekkek, étkezési utalványok;
  • olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;
  • régészeti leletek;
  • postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
  • kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;
  • aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
  • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, vagy olyan tartalmak közzététele, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak, illetve büntetni rendelt cselekmények vagy mulasztások elkövetésére vonatkozóan adnak információkat;
  • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
  • közösségi oldalak, e-mailszolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
  • diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan,
  • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
  • olyan termékek, amelyek aukción történő értékesítésére az aukciót indító felhasználónak nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítést nem engedélyezi (különös tekintettel az MLM-rendszerben értékesített termékekre);
  • szexuális szolgáltatás.
 7. Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely a Szolgáltató (vagy azzal egy cégcsoportba tartozó társaság) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;

  A Szolgáltató - és a vele egy cégcsoportba tartozó társaságok - számos magazin és on-line tartalomszolgáltatás üzemeltetőjeként, könyvkiadóként, televíziós csatorna üzemeltetőjeként igényes és magas színvonalú termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó, rendkívül aktív és az egyik legjelentősebb résztvevője mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtó- és médiapiacnak. A Szolgáltató elvárja a Felhasználóitól, hogy ne használjanak olyan kijelentéseket, amelyekkel tevékenységeit, szolgáltatásait, termékeit becsmérlik.
 8. A moderátorok döntésének felülbírálása, és a törölt Felhasználó Tartalmak bármilyen módon történő újra elérhetővé tétele, a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztráció létesítése.

  Rombolja a szolgáltatást az, aki a moderátorokat kijátssza ezért ezekben az esetekben a moderátorok mérlegelés nélkül törölnek.
 9. A szolgáltatás szándékos hátráltatása (pl. flood, offtopic, script).

  Tartalmi hátráltatás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") Felhasználói Tartalmak megosztása. Az offtopic tartlamak automatikusan áthelyezésre kerülnek az adott témával foglalkozó topikokba, amennyiben létezik ilyen (ennek hiányában törlésre kerül).

  Technikai hátráltatás: ilyen lehet különböző, oda nem illő alkalmazások, nagyméretű képek, hosszú szövegek bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások vagy linkek, képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami akadályozza a szolgáltatás rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).

  Az ismétlés (flood) akkor kerül szankcionálásra, ha nyilvánvalóan nem véletlen. A véletlen flood is törlésre kerül, amennyiben több alkalommal fordul elő.

  A scriptek, azaz olyan programok, alkalmazások, amik automatizáltan használják a Felhasználó hozzáférését, nem engedélyezettek. Továbbá tiltottak az olyan programok amik automatikusan információkat gyűjtenek, ezzel igazságtalanul előnybe hozva annak használóját vagy Felhasználók csoportját.

  Ez vonatkozik, de nem korlátozódik a következőkre: Bot-ok, Makrók, stb.
 10. Többi Felhasználó szándékos félrevezetése, vagy azok félrevezetése, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témával kapcsolatban.

  Bizonyos félrevezető magatartás bűncselekményt is megvalósíthat (ilyen lehet például a gyűjtés kezdeményezése), de szankcionálásra kerül az is, ha egy Felhasználó, szándékosan (például több alkalommal ellentmondásos információk adásával, valós tény hamis színben való feltüntetésével, vagy valótlan tény állításával) helytelen, valóságnak nem megfelelő vagy egymásnak ellentmondó információkat ad. Ezzel a többieket hozhatja veszélybe vagy kellemetlen helyzetbe, illetve sértheti harmadik fél érdekeit.
 11. Más Felhasználó, a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően.

  Tilos a Szolgáltatás megbízhatóságát veszélyeztetni azzal, hogy valaki szándékosan más nevében nyilatkozik, megtévesztve ezzel a többieket, és kellemetlenségeket okozva az illető Felhasználónak.
 12. Vállalkozások termékeinek becsmérlése, jóhírnevének megsértése

  A Ptk. 78. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

  Mind a jóhírnév mind a véleménynyilvánítás szubjektív kategória, a moderátoroknak azonban nem feladata vizsgálni véleménynyilvánítás és a tényállítás közötti különbségeket. Ezért minden esetben fellépnek, amely valamely vállalkozás termékének, szolgáltatásnak vagy magának a vállalkozásnak a lejáratására, becsmérlésére irányul. Különösen abban az esetben, ha a hozzászólás hangneme nem kulturált.
 13. Bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívás közzététele vagy erre utaló magatartás folytatása.

  Nehéz minden jogszabályba ütköző esetet kiragadni és tiltani, az élet mindig produkálhat újabb és újabb eseteket. Az alábbiakban ezért azokat a jogszabályokat soroljuk fel, amelyek megsértése gyakori internetes környezetben:
  a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk);
  a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk);
  a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Szabálysértési törvény);
  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény);
  a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szerencsejáték törvény).
 14. A Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívás.

  Amennyiben egy Felhasználó nem elégedett a Szolgáltató szolgáltatásaival, saját belátása szerint dönthet, hogy igénybe kívánja-e venni azokat. Amennyiben azonban a szolgáltatás igénybevételének megtagadására a többi Felhasználót is buzdítja, nyilvános bojkottot kezdeményez, azzal olyan mértékű kárt okozhat a Szolgáltató jóhírnevével, általános megítélésével kapcsolatban, hogy a kár enyhítése érdekében a moderátorok az ilyen Felhasználói Tartalom esetén közbelépnek.
 15. Reklám közzététele, kereskedelmi tevékenység, illetve üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenység folytatása.

  A Szolgáltatás és a Weboldalon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használható közvetlenül, vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok marketing, direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát, spam-ek küldését)

  Tilos a Weboldalon (magazin, fórum, chat, stb.) bármilyen olyan tevékenységet végezni, melyért a Felhasználó pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kér vagy fogad el, illetve amely - akár közvetett módon is - alkalmas a Felhasználó saját vagy bárki 3. személy üzletszerű gazdasági tevékenységének előmozdítására.

A Szolgáltató szolgáltatási elveivel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban korlátozottan, és a többi topiktól jól elkülönült helyen tehetők közzé az alábbi tartalmak:

 1. Kizárólag az arra kijelölt helyen lehet magánszemélyek számára eladási, vételi és csereajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, továbbá álláshirdetést feladni. Amennyiben ezen szabályt Felhasználó megsérti, a Felhasználói Tartalom törlését követően a moderátor mérlegelése alapján kitiltásra kerül.
 2. Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen, és bűncselekményt ne valósítson meg. Kampánycsend ideje alatt Szolgáltató a politikai témában indult topik(ok) hozzáférését megszünteti, az új topik indítását belátása szerint bünteti.
 3. Szolgáltató különös gondot fordít arra, hogy valamennyi szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért ezen szabály megsértése esetén a Felhasználót törli.

Ugrás a lap tetejére